Home

Welkom bij Ondernemersbelangen Escamp Den HaagOndernemersbelangen Escamp heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor de ondernemers gevestigd in Stadsdeel Escamp te Den Haag. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevoordelijk kunnen zijn. De Stichting Ondernemersbelangen Escamp is opgericht in juli 2010.

De eerste activiteit waar de Stichting zich voor inzet is de Sinterklaas optocht in Den Haag Zuid-West. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de vijf grote winkelcentra in Den Haag Zuid-West: Winkelcentrum Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o., Winkelcentrum Leyweg, Winkelcentrum Leyenburg, Winkelcentrum Almeloplein en Winkelcentrum Betje Wolffstraat.